Čas je něco vzácného. Při fotografování, rychle se měnícího světa, nemáte moc času reagovat a zachytit ten nejvhodnější okamžik.Moderní technologie se snaží vám to co nejvíce ulehčit, ale stále to není snadné a pravděpodobně nikdy nebude.

Aby šance na zachycení rozhodujících okamžiků byla co největší, rád zjednodušuji svůj postup abych mohl rychle reagovat na danou situaci a podmínky. Moderní doba DSLR pomohla věci urychlit s neuvěřitelně přesnými auto režimy, s expozicí vyvážení bílé barvy a vysokým počtem snímků za sekundu. Ale je tu další neopěvovaný hrdina auto režimů, na kterého spoléhám, a to je Auto ISO. S Auto ISO, a to i v manuálním režimu fotoaparát přejde do automatického režimu, který vám správně nastaví expozici. Krása Auto ISO s manuálním režimem je v tom, že vám umožňuje kontrolovat hloubku ostrosti a přitom udržovat vysokou rychlost závěrky obrazu pro ostré obrázky. S auto ISO v manuálním režimu expozice jsem začal experimentovat před několika lety a výhody této mocné funkce mi byly okamžitě jasné.

Auto ISO pracuje v režimech Priority clony (A*) a manuálním režimu expozice (M). * označení pro Nikon, Canon používá zkratku Av

 

Já jsem se rozhodl používat Auto ISO s manuálním režimem abych měl výsledný obraz plně pod kontrolou. V režimu Priority clony, máte možnost nastavit minimální rychlost závěrky a Auto ISO bude kompenzovat expozici k udržení nastavené minimální hodnoty. Zní to snáze. Můžete nastavit pouze clonu a fotoaparát se postará o zbytek. Řekl jsem …. “fotoaparát se postará?”

Miluji svou kameru a oceňuji všechny automatické funkce které mi nabízí. Ale ve vší úctě, chci mít výsledný vzhled obrazu plně pod kontrolou. Nastavit si clonu pro kontrolu hloubky ostrosti. Nastavit si rychlost závěrky dostatečně nízkou pro “zmrazení” akce. Nastavit si rychlost závěrky naopak dostatečně pomalou, která mi pomůže zachytit pohyb. Auto ISO je skvělá automatická funkce co mi dovolí plně kontrolovat vzhled obrazu a přitom se stará o správnou expozici.

Krása tohoto nastavení je, že je to tak ovladatelný a snadno se používá.

Pokud používáte hlavu, víte, co fotografujete a co očekávat od nastavení clony a rychlosti závěrky nemusíte se obtěžovat s jinými nastaveními. Fotoaparát exponuje obrázek “vždy” správně.

Příklad: sledujete objekt který se pohybuje rychle v prostoru mezi stínem stromů a přímým sluncem. Je to situace kdy se velmi rychle mění expozice v závislosti na světelných podmínkách. V režimu priority clony budete mít sice pod kontrolou hloubku ostrosti, ale čas závěrky může být výsledně nízký a objekt bude neostrý. Nebo zvolíte prioritu času, ale pak se rozlučte s kontrolou hloubky ostrosti. Auto ISO v manuálním režimu je v tomto naprosto nekompromisní a žádná nenadálá změna situace vás nemůže připravit o perfektní snímek.

Zní to úžasné, že jo?

No, abych byl upřímný, našel jsem několik nedostatků, které je potřeba znát.
Nastavte si rozsah ISO, které opravdu chcete používat. Nenastavujte nejvyšší možné co vám fotoaparát nabízí, ale takové kdy jste ještě spokojeni s obrazovou kvalitou. Já horní hranici často posouvám dle příležitosti a podmínkám. Pokud nebudete volit nesmyslně vysoké časy závěrky neměli byste se k horním hodnotám při normálních světelných podmínkách přiblížit. I když nastavíte rozsah Auto ISO 100 až 3200, což vám dává celých 5EV rozsahu pro kompenzaci zjistíte někdy že to nestačí. Můžete podexponovat nebo přeexponovat snímek, pokud si nedáváte pozor. Ale přesto jsem zjistil že je snadnější sledovat stavový řádek expozice pro případnou korekci než sledování čiselných údajů o cloně a rychlosti závěrky.

Nastavení Auto ISO s manuálním režimem

Nastavit fotoaparát je poměrně snadný úkol. Vzhledem k tomu že mám Nikon, dám vám návod krok za krokem typický pro fotoaparát Nikon, ale mělo by to být velmi podobný u všech značek.

Za prvé, musíte přepnout do manuálního režimu.
Dále musíte zapnout Auto ISO. To se nalézá v menu “fotografování”, “Nastavení citlivosti ISO” Prvním bodem je vaše norma ISO – to bude nastavovat minimální ISO. Obvykle nastavuji na základní ISO fotoaparátu – pro většinu Nikonů a Canonů je to obvykle ISO 100. Dalším bodem je nastavení maximální hodnoty ISO (osobně mám nastaveno 1600 pro mou D7200) Nastavení času závěrky můžete nechat bez povšimnutí. Budete fotit v manuálním režimu a tato funkce nijak fotoaparát neovlivňuje.